AUTORIZOVANÉ

MĚŘENÍ

EMISÍ

 
775 577 200BENTONE
Plynové hořáky

Model Capacity kW Info
BFG1 15-100
BG100 7-41,5
BG150 18-59
BG200 25-105
STG120 14,5-70
STG146 41-144
BG300 60-190
BG400 60-318
BG450 120-550
BG550 140-628
BG650 200-1125
BG700 300-1650
BG800 380-2400
BG950 500-3200

VŠEOBECNÝ POPIS

KONSTRUKCE A PROVEDENÍ

Hořáky jsou vybaveny jednostupňovou, dvoustupňovou nebo modulační regulací výkonu.

Jednostupňová regulace: výkon hořáku je nastaven na stálý výkon v daném regulačním rozsahu hořáku podle typu, hořák pracuje v režimu zapnuto – vypnuto (regulace pomocí jednoho regulačního prvku na kotli).

Dvoustupňová regulace ( 2 ) : výkon 1. stupně je nastaven na cca 40 – 60% výkonu 2. stupně, přitom 2. stupeň je nastaven na maximální výkon kotle (pomocí dvou regulačních prvků kotle se mění výkon).

Modulační regulace ( M ) : pomocí regulačního prvku se mění výkon hořáku plynule v celém rozsahu (i v závislosti na přetlaku v topeništi).

Hořáky Low NOx ( LN ) : jsou schváleny dle EN 676 ve třídě 3 s hodnotou NOx pod 80 mg/kWh.

Těleso hořáku tvoří skříň z lehké slitiny s upevněnými jednotlivými komponenty.

Plynová armatura dle provedení a typu  obsahuje: dva plynové elektromagnetické ventily s možností nastavení průtokového množství plynu pro jednotlivé stupně v regulačním rozsahu, možnost nastavení startovacího množství plynu, regulátor tlaku plynu, plynový filtr a manostat minimálního tlaku plynu. Součástí dodávky je uzavírací kulový ventil .

 

Typy hořáků řady STG je možné doplnit tlumičem na sání s otvorem pro připojení hadice pro přívod vzduchu z prostředí mimo kotelnu.

Na všechny typy hořáků řady BG lze navrhnout tlumič přes celý hořák s útlumem 12-15 dB.

 

POPIS HOŘÁKU TYP BG 700

 

 

 KOMPONENTY  - TYP BG 700 

1.    Plamencová hlava

11. Připojení plynu

19. Kontrolka

2.    Pomocná tyč

12. Zapalovací transformátor

20. Vypínač 0 – I       

3.    Elektrický panel

13. Vzduchová klapka

21. Počítač provozních hodin *

4.    Ventilátorové kolo

14. Motorek vzduch. klapky

23. Stykač motoru ventilátoru

5.    Kryt ventilátoru

15. Manostat tlaku vzduchu

24. Programátor hořáku

6.    Vírník

16. Pojistka

25. Plynová řada

7.    Zapalovací elektroda

17. Přepínač výkonu

26. Multiblok

8.    Tryska

      snížení-zvýšení

 

9.    Ionizační elektroda

18. Přepínač provozu

regulace plynu plynovou řadou

10.  Motor ventilátoru

      auto-manuálně

(25) nebo multiblokem (26)

 

 

* dodáváno na požádání

   

 PROVEDENÍ PŘÍVODU PLYNU

Plynová řada může být sestavena z jednotlivých komponentů nebo ze sdružené armatury  (multibloku ), který v sobě obsahuje jednotlivé prvky ( viz. obr. ).

 

 

KOMPONENTY 

1.  Kulový ventil

6a. Hlavní ventil, 2-stupňový.

2.  Filtr

6b. Pojistný ventil

3.  Regulátor tlaku plynu

7.  Kontrola těsnosti

4.  Manometr s kohoutem

8.  Motorek vzduchové klapky

5a. Manostat minima

9.  Čidlo tlaku vzduchu

5b. Manostat maxima

10. Automatika plynového hořáku

 

Pokud není ze strany projektanta vzhledem k výkonu nebo tlaku vstupního plynu požadována jiná plynová armatura, je plynová řada ukončena kulovým uzávěrem o dimenzi: 

STG 120, BG 100

½“

BG 450, 500, 600, 700

1 ½“

STG 146, BG 200, 300, 400

1“

BG 800

2“

 

Plynové hořáky STG 120 a BG 100 mají multiblok pro vstupní tlak do 6 kPa, ostatní plynové hořáky STG 146, BG 200 až BG 800 mají multiblok pro vstupní tlak plynu do 36 kPa.

Pro požadované výkony nad 350 kW je třeba konzultovat s dodavatelem minimální vstupní tlak plynu.

Po dohodě s dodavatelem hořáku lze pro jiné tlakové poměry navrhnout hořák s jinou dimenzí plynové armatury dle použitého typu hořáku a požadovaného výkonu. pro vstupní tlak vyšší než 36 kPa je možné dodat kompletní středotlakou řadu.

Předpokládaná výhřevnost plynů:

zemní plyn

10   kWh/Nm3

propan-butan

26 kWh/Nm3

bioplyn

 6,5 kWh/Nm3

butan

34 kWh/Nm3

 

Výhřevnost plynů se může lišit od hodnot uvedených v tabulce, pro přesnější informace je třeba kontaktovat konkrétního dodavatele plynu.

 

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU

Při provozu hořáku je nutné dodržovat bezpečnostní vzdálenosti od hořlavých hmot stupně hořlavosti B1, C1 a C2 podle přísl.norem, nejméně 200 mm, od lehce hořlavých hmot stupně hořlavosti C3 400 mm. V žádném případě nesmí dojít k zakrytí otvoru pro sání spalovacího vzduchu.

Hlavní vypínač přívodu el.proudu ke spotřebiči musí být v dosahu obsluhy, zvenčí ovladatelný, snadno a bezpečně  přístupný, s červenou rukojetí nebo označený červeným štítkem. Před plynovou kompaktní armaturou nebo zabezpečovací a regulační řadou musí být na přívodu nainstalován ruční uzávěr paliva. Provozovatel je povinen zajistit pravidelné revize elektrického zařízení, kontroly a revize plynového zařízení v určených lhůtách dle platných předpisů .

 

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Všechny typy plynových hořáků Bentone jsou zakončeny eurokonektorem sloužícím k připojení el.sítě a k propojení s kotlem. Elektrická schémata pro jednotlivé typy hořáků jsou uvedena v příloze ( detailní el. propojení programátoru a motorku vzduchové klapky v hořáku je třeba konzultovat s dovozcem hořáků s ohledem na použité typy těchto komponentů ).

 

Záruční a dodací podmínky

Na zboží dovezené firmou Miroslav Dobrovský je poskytnuta záruka 24 měsíců od uvedení do provozu pověřeným a zaškoleným technikem, který má od dovozce vystaveno osvědčení o 

zaškolení, max. záruka na zboží je stanovena na 30 měsíců od data prodeje od dovozce. Technik vystaví pro zákazníka "Protokol o uvedení hořáku do provozu", v protokolu je uvedeno výrobní číslo hořáku. Výše uvedené platí, pokud jsou dodrženy  "Záruční podmínky", které jsou součástí protokolu (záruční podmínky na vyžádání u dovozce- prodejce zboží).

 

Ø            Výkonový rozsah hořáků je uveden v technické dokumentaci a prospektech

 Ø        Přiřazení hořáků je třeba navrhnout s ohledem na výkonovou charakteristiku jednotlivých typů v závislosti na přetlaku ve spalovací komoře a hodnotě vstupního tlaku plynu  (po konzultaci s projektantem nebo dodavatelem hořáku).

 Ø         Dovozce uzavřel smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s. a uhradil servisní poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu.

Ø         Aktualizovaný seznam servisních míst je k dispozici u dovozce hořáků.

Ø         Podrobné informace jsou uvedeny na listu „Záruční podmínky“ a jsou k dispozici u dovozce hořáků.

Ø         Detailní el. propojení programátoru a motorku vzduchové klapky v hořáku je třeba konzultovat s dovozcem hořáků s ohledem na použité typy těchto komponentů.

 


Weishaupt | Bentone | PBS Třebíč | GB - Ganz | Giersch | Buderus | Éti | Oilon | Riello
Ferromat | Wolf | Viessmann | Thermona | Viadrus | Rapido | Fröling

Copyright © 2010 www.servishoraku.cz