AUTORIZOVANÉ

MĚŘENÍ

EMISÍ

 
602 724 610
Bohumil Liška
Koreisova 26, 641 00 Brno
IČO:40982467 ,DIČ:CZ470309421AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ EMISÍ
 • Jednou z činností naší společnosti je autorizované měření emisí stacionárních zdrojů; především kotelny, lakovny, školy, školky, bytové domy, městské úřady, zdravotní střediska, výrobní provozy a další. Naše firma je držitelem osvědčení o autorizaci k měření emisí -, vydaném rozhodnutím MŽP ČR č.j. 1969/780/11/Hl a opravňujícím k měření emisí ve spalinách u stacionárních spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší s kotli o jmenovitém tepelném příkonu od 300kW a nižším než 5 MW spalujícími výhradně zemní plyn, bioplyn, zkapalněné plyny nebo lehký topný olej.
  Také jsme oprávněni proměřit znečišťující látky u 
  kogeneračních jednotek.
  Další činností je 
  kontrola spalinových cest kontroly účinnosti kotlů.
  Jsme vám k dispozici při 
  ohlašování souhrnné provozní evidence a oznámení o výpočtu poplatků za znečišťování ovzduší přes ISPOP.

   AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ EMISÍ ZDROJŮ ZNEČIŠŤUJÍCÍ OVZDUŠÍ

 • Autorizované měření emisí oxidu uhelnatého (CO), oxidů dusíku (NOx) u kotlů do výkonu 5 MW.
  Měření provádíme především na kotlích spalujících zemní plyn, ale také u výše uvedených paliv.
 • Cena se pohybuje v rozmezí 1500 - 2500,- Kč za kotel bez DPH,
  řídí se především počtem měřených zařízení a je vždy smluvní.
 • Termín měření samozřejmě přizpůsobíme Vašim požadavkům, při měření je však
   třeba zajistit dostatečný odběr tepla, proto je vhodné provedení v období topné sezóny.
 • Oznámit termín, rozsah měření a autorizovanou osobu, která bude měření provádět, provozovatel  příslušnému inspektorátu České inspekce životního prostředí v současné době opět musí a to 5 pracovních dnů předem na emailovou adresu ČIŽP. Pro Brno a okolí je: public_bn@cizp.cz ( mezi public a bn je spodní pomlčka)
 • Při provádění výpočtu a ohlašování poplatků za znečišťování ovzduší jsme Vám k dispozici.
 • Četnost měření zdrojů znečišťování ovzduší dle nové emisní vyhlášky č.415/2012Sb., která vstoupila v platnost 1.12.2012, je taková, že zdroje do 1000kW příkonu se nemusí měřit vůbec, zdroje nad 1MW do 5MW  příkonu jednou za 3 roky a nad 5MW jednou za kalendářní rok!

 

Certifikát Ministerstva životního prostředí

Oprávnění k měření emisí:

Měření emisí

Odkaz pro další informace:

www.mereniemisi.webnode.cz

Legislativa ČR se vztahem k ochraně ovzduší

emisní vyhláška 415-2012
zákon o ochraně ovzduší 201-2012
vyhláška komíny 91-2010
vyhláška účinnost 193,194-2013
 

Weishaupt | Bentone | PBS Třebíč | GB - Ganz | Giersch | Buderus | Éti | Oilon | Riello
Ferromat | Wolf | Viessmann | Thermona | Viadrus | Rapido | Fröling

Copyright © 2010 www.servishoraku.cz