AUTORIZOVANÉ

MĚŘENÍ

EMISÍ

 
775 577 200AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ EMISÍ
  • Cena měření 1500 - 2500 Kč - Dle počtu a podmínek měření
  • Nabízíme autorizované měření emisí velkých a středních zdrojů znečišťujících ovzduší
    (u kotlů do výkonu 5 MW, spalujících zemní plyn).
  • Nabízíme autorizované měření a kontrolu spalinových cest malých zdrojů znečišťování ovzduší
    (měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrola stavu spalinových cest).
  • Povinnost měřit mají provozovatelé zdrojů znečištění o součtu jm. výkonů od 200kW.
  • U nově zprovozněných zdrojů vyplývá ze zákona lhůta měření 3 měsíce od data uvedení do provozu.
kategorie součet jmenovitých výkonů všech zařízení zdroje (kotelny) Termín měření
malé zdroje 11–200 kW (plynná paliva)
15–200kW (ostatní paliva)
Měření 1x za 2 roky
střední zdroje 200 kW – 1 MW Měření 1x za 5 kalendářních roků, ne dříve než po uplynutí 30 měsíců od data předchozího měření
střední zdroje 1 MW - 5 MW Měření 1x za 3 kalendářní roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího měření
velké zdroje 5MW – 50 MW (příkon) Měření 1x za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data
předchozího měření, pokud provozovatel nemá povinnost měřit kontinuálně
nebo pokud není stanoveno zvláštním právním předpisem jinak
zvláště velké zdroje příkon ≥ 50 MW

podle zákona č.86/2002 Sb. a vyhl. č.205/2009 Sb kotlů spalujících zemní plyn, LPG nebo LTO do výkonu kotle 5 MW.

Certifikát Ministerstva životního prostředí

Oprávnění k měření emisí:

Měření emisí

Odkaz pro další informace:

www.mereniemisi.webnode.cz

Legislativa ČR se vztahem k ochraně ovzduší

Zákony :
částka 165/2005 Sb. - 472/2005 - úplné znění zákona 86/2002 o ochraně ovzduší se změnami.
(pdf 0,5 MB)
Vyhlášky MŽP a nařízení vlády:
částka 060/2009 Sb. - 205/2009 Sb. - vyhláška MŽP.
(pdf 2,4 MB)
 

Weishaupt | Bentone | PBS Třebíč | GB - Ganz | Giersch | Buderus | Éti | Oilon | Riello
Ferromat | Wolf | Viessmann | Thermona | Viadrus | Rapido | Fröling

Copyright © 2010 www.servishoraku.cz