AUTORIZOVANÉ

MĚŘENÍ

EMISÍ

 
775 577 200VIESSMANN
Plynové kotle

Prospekt 3.5 MB

Vitomax 300-LW je nízkoteplotní olejový/plynový kotel pro provoz s plynule klesající teplotou kotlové vody. Přípustný provozní přetlak 6 bar, – typ M343. Jmenovitý tepelný výkon: 1860 až 5900 kW. 

Vitomax 300 je nízkoteplotní třítahový kotel na topný olej nebo plyn s vícevrstvými konvekčními topnými plochami pro vysokou provozní bezpečnost a dlouhou životnost se spalováním s nízkým obsahem škodlivin ve spalinách díky malému tepelnému zatížení spalovacího prostoru.

Výhody na první pohled:

  • Vysoká provozní bezpečnost a dlouhá životnost díky vícevrstvým konvekčním topnýn plochám tvořených duplexními trubkami.
  • Úsporný a ekologický. Normovaný stupeň využití: 96 %. Zvýšení normovaného stupně využití až o 12 % lze dosáhnout zapojením výměníku tepla z ušlechtilé oceli Vitotrans 333 pro využití kondenzačního tepla spalin.
  • Nízká minimální teplota vratné vody 38 °C u spalování topného oleje a 45 °C u spalování zemního plynu.
  • Kombinovaná 120 mm silná tepelná izolace a vodou chlazená přední stěna redukují tepelné ztráty sáláním. Tepelně izolovaná je i sběrná komora spalin. 
  • Třítahový kotel s nízkým zatížením spalovacího prostoru ( < 1,2 MW/m³ ) – se spalováním s nízkým obsahem škodlivin a nízkými hodnotami oxidů dusíku NOx.
  • Značka CE podle evropské směrnice pro tlaková zařízení.  
  • Jednoduchý servis díky vodou chlazené vratné komoře bez vyzdívky, velkých čistících dveří a výsuvného vozíku na hořáku, který ulehčuje údržbu a nastavování hořáku.
  • Nízký odpor na straně spalin vlivem konvekční výhřevné plochy, tvořené velkými trubkami tahů spalin.
  • K dodávce patří obslužná plošina na horní straně kotle, která ulehčuje montáž a údržbu.
  • Energeticky úsporný a spolehlivý provoz topného zařízení díky komunikačnímu digitálnímu systému regulace Vitotronic. Přizpůsoben na míru pro každé použití, uspokojí všechny známé regulační strategie a aplikace. Standardní sběrnice LON umožňuje kompletní zapojení do systému řízení budovy. Dálkovou kontrolu lze provádět prostřednictvím internetu pomocí programů Vitocontrol a Vitodata. Je možná integrace do rozvaděče Vitocontrol.

 


Weishaupt | Bentone | PBS Třebíč | GB - Ganz | Giersch | Buderus | Éti | Oilon | Riello
Ferromat | Wolf | Viessmann | Thermona | Viadrus | Rapido | Fröling

Copyright © 2010 www.servishoraku.cz